Łuszczów Pierwszy 11A20 - 258 Lublin

Od lat z powodzeniem przeprowadzamy rewitalizacje zabytkowych parków i ogrodów objętych ochroną konserwatora zabytków. Wykonujemy prace przygotowawcze do inwestycji, gospodarkę drzewostanem, pielęgnacje z zastosowaniem metod arborystycznych, budowę nawodnienia, nasadzenia roślinne. W ramach prac wykonujemy także: renowacje ciągów komunikacyjnych, budowę amfiteatrów oraz montaż elementów małej architektury.